Ikona Ikona Ikona

Vianoce 2021

Autor: admin

Poneváč nám milý Pán Boh

ráčil dati a dočekati,

jakožto Krista Pána narodení,

teda je vám vinšujem zdravia dobrího,

pokoja stáliho.

Nie toliko časne,

ale aj večne.

By sme sa mohli

s týmto narodeným Ježiškom radovati

a tieto pesničky prespievati,

čo svätí anjeli prespevujú pri Betlianskych salašoch:

sláva Bohu na výsosti,

pokoj ľuďom na zemi.

 

slovenský vinš – Detva