Ikona Ikona Ikona

Členský príspevok na rok 2022

Autor: majka

OFSFR – Bratislava

použité zo zápisu predstavenstva a členov

 

Zápisnica zo zasadnutia členov fanklubu zo dňa 14.1. 2022

Prítomní:

Roman Táborský, predseda oficiálneho fanklubu slovenskej futbalovej reprezentácie,

Katarína Šramková – pokladník,

Miloš Kopča –  revízor

Ondrej Trnovský – člen

Milan Valko – mediálny manažér.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie členského pre rok 2022
  3. Diskusia

 

  1. 1. Predseda fanklubu privítal prítomných a oboznámil ich s programom
  2. Výbor pre rok 2022 schválil členské:

2-1. Minimálne členské na rok 2022 pre riadneho člena veku od 18 do 65 rokov sa stanovuje na 20,- EUR. VIP členské pre týchto členov je 35,- EUR a vyššie, pričom výška príspevku nie je limitovaná.

2-2. Minimálne členské na rok 2022 pre deti do 18 rokov, osoby staršie ako 65 rokov a osoby ZŤP sa stanovuje na 10,- EUR.  VIP pre týchto členov je 25,- EUR a vyššie, pričom výška príspevku nie je limitovaná.

  1. 3. V diskusii predseda fanklubu podal návrhy na možnosti plnenia produktami fanklubu.3-1. Tí členovia, ktorí už v roku 2020 prispeli navýšeným členským budú oboznámení o forme plnenia produktami fanklubu.

3-2. Noví členovia fanklubu po registrácii obdržia vstupný balíček s obsahom dvadsať / 20 / zberateľských kartičiek s legendami slovenského futbalu na podporu reliéfu Jána Popluhára v Bernolákove. Tí členovia fanklubu, ktorí poznajú vo svojom okolí priateľov futbalu, majú takto možnosť zapojiť aj nových členov pre ocenenie tak významnej futbalovej osobnosti.

3-3. VIP členovia budú mať výhodu v prednostnom prihlásení sa na zájazdy a vstupenky. Vybrané zberateľské produkty OFSFR  dostanú bez poplatku.

Roman Táborský

predseda OFSFR

zapísal: Miloš Kopča – revízor

 

VS číslo člena a príslušný kalendárny rok . Napr. 100 Ján Popluhár 1002022
Číslo účtu : SK38 0900 0000 0006 3494 8418

Riaďte sa podľa pokynov v stanovách OZ.

Fandíme pre radosť a hrdosť

Fanklub SVK