Ikona Ikona Ikona

Choreografia Slovensko-Ukrajina

Autor: admin

 

Oficiálny fanklub slovenskej futbalovej reprezentácie – „RIVVIS“ v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom bude počas reprezentačného zápasu A-tímu Slovensko vs.Ukrajina, dňa 8.9.2015 organizovať verejnú zbierku.

 

Zbierka bude realizovaná prostredníctvom 4 prenosných pokladničiek, pred zápasom a počas polčasovej prestávky. Výťažok zbierky je určený na verejnoprospešný účel: rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy. – konkrétne na fanúšikovskú choreografiu.

 

Prostredníctvom výnosu zo zbierky bude zabezpečené skultúrnenie fanúšikovského prostredia počas reprezentačných zápasov A-tímu slovenskej futbalovej reprezentácie nákupom pomôcok na fandenie. Za Vaše príspevky nakúpime pre návštevníkov reprezentačných zápasov pomôcky na fanúšikovanie (sektorová vlajka, kartóny, tlieskatká, atď.). Verejná zbierka je riadne registrovaná u správneho orgánu, na Okresnom úrade Žilina.

 

Predbežná správa z verejnej zbierky

Zápisnica z otvárania pokladničiek určených na verejnú zbierku