Ikona Ikona Ikona

Platby členského podľa nových predpisov bánk od 1.2.2016

Autor: admin

Ahojte fanklubáci!

 

Ako ste isto zaregistrovali v médiách, od 1.2.2016 sa pri platbách môže používať iba IBAN. Pripomínam, že členské podľa stanov by malo byť uhradené do 29.2.2016. VS je rok teda 2016 a číslo člena a pri hromadnej úhrade iba rok a do popisu sa udáva číslo člena a priezvisko s menom, ak je viacej rovnakých mien.

 

„RIVVIS“ – Oficiálny fanklub slovenskej futbalovej reprezentácie

Číslo účtu: 000000-0634948418/0900

Produkt: Bežný účet pre neziskový sektor

BIC: GIBASKBX

IBAN: SK3809000000000634948418

Príklad platby pre individuálny prevod:
001 pán Roman Táborský  – Variabilný symbol: 0012016
004 pán Miloš Kopča – Variabilný symbol: 0042016

Príklad platby pre hromadný prevod:

napr. Bolečkovci VS 2016 a do popisu uviesť: 6 Boleček L., 12 Boleček A., 25 Bolečková

Samozrejme platby je možné vykonať aj kartou cez terminál avšak iba osobne. A keďže sme plánovali na 6.2.2016 akciu, ktorú však z časového zaneprázdnenia budeme musieť posunúť na iný termín, tak platby sú možné iba po dohovore.

Členské podľa stanov a veku: 10 až 18 – 10€, 18 až X – 20€, dôchodca a ZŤP po dovŕšení 66 roku teda nad 65 – 10€. Dobrovoľne to však môže byť aj 20€.

Nový člen na rok 2016 obdrží šál, odznak, vlajočku a členskú kartu po dodaní od výrobcu. Predpokladom je členské karty vydávať s určitou platnosťou a obmieňať návrhy…

Ďakujeme
S pozdravom Oficiálny fanklub slovenskej futbalovej reprezentácie RIVVIS