Ikona Ikona Ikona

Oznam o verejnej zbierke

Autor: admin

Oficiálny fanklub slovenskej futbalovej reprezentácie – „RIVVIS“ v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom bude počas reprezentačného zápasu A-tímu Slovensko vs. Macedonsko, dňa 14.6.2015 organizovať verejnú zbierku. Zbierka bude realizovaná prostredníctvom 4 prenosných pokladničiek, pred, počas a po zápase. Výťažok zbierky je určený na verejnoprospešný účel: rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy – konkrétne na fanúšikovskú choreografiu. Prostredníctvom výnosu zo zbierky bude zabezpečenie skultúrnenia fanúšikovského prostredia počas reprezentačných zápasov A-tímu slovenskej futbalovej reprezentácie nákupom pomôcok na fandenie. Za Vaše príspevky nakúpime pre všetkých návštevníkov reprezentačného zápasu pomôcky na fanúšikovanie (sektorová vlajka, kartóny, tlieskatka). Verejná zbierka je riadne registrovaná u správneho orgánu, na Okresnom úrade Žilina pod registrovým číslom zbierky: 507-2015-022013-001.

20.6.2015
Počas kvalifikačného zápasu slovenskej futbalovej reprezentácie Slovensko verzus Macedónsko sa uskutočnila verejná zbierka určená na fanúšikovskú choreografiu..
Verejnú zbierku ohlásenú a registrovanú na Okresnom úrade Žilina pod číslom 507-2015-022013-001 vykonávali poverené osoby do 4 prenosných zapečatených pokladničiek.
Otváranie pokladničiek prebehlo v zákonnej lehote podľa predpisov dňa 20.6.2015 v hoteli Holliday Inn v Žiline. Celková vyzbieraná suma na fanúšikovskú choreografiu činila 494,01 Eur. Viac informácií sa dozviete v priloženej zápisnici.

Zápisnica z otvárania pokladničiek určených na verejnú zbierku

Predbežná správa z verejnej zbierky

Záverečná správa