Ikona Ikona Ikona

Otvorený list Miloša Kopča

Autor: admin

Vážení fanklubáci !

Blíži sa jeden z najvážnejších zápasov našej reprezentácie o postup na ME 2016 SVK-UKRAJINA. Ako Vám už bolo oznámené predsedom fanklubu Romanom Táborským, vstupenky na tento zápas / spolu s ním aj na SVK-BIELORUSKO / nám SFZ pridelil v obmedzenom množstve. Preto sa vedenie fanklubu rozhodlo pre distribúciu vstupeniek len tým členom, ktorí majú na rok 2015 uhradené členské a to v počte 1+1 / platiaci člen fanklubu + jeden naviac /. Termín uzávierky nahlásenia mien fanklubákov sa posunul do 9.8.2015 / nedeľa /. Po tomto termíne sa zaháji distribúcia vstupeniek a to len platiacim členom, ktorí si vstupenky prostredníctvom klubového mailu nahlásili. Fanklubáci, ktorí nenahlásia záujem o vstupenky, nebudú zaradení do zoznamu záujemcov, a preto si nebudú môcť nárokovať na ich zabezpečenie cestou fanklubu.

Sme radi, že akcií usporiadaných našim fanklubom sa radi zúčastňujete. Uvedomte si, že príprava takýchto akcií zaberie veľa času z osobného voľna ľudí, ktorí sa tomu venujú. V konečnom dôsledku aj financií, ktorými dotuje tieto akcie náš fanklub. Na jednej z vydarených posledných akcií – zájazd na ME 21 do Uherského Hradišťa – sa zúčastnili aj fanklubáci , ktorí doposiaľ neuhradili členské za rok 2015. Nechcem robiť kata, zverejňovať mená, ale uvedomte si, že takto si ďalej fungovanie fanklubu nemôžeme dovoliť.

Apelujem na Vás, milí fanklubáci, prehodnoťte svoje finančné možnosti a Tí ktorí sa našich akcií zúčastňujete doplaťte členské za rok 2015 vo výške 20,- EUR na účet č. 0634948418/0900.

S pozdravom
Miloš KOPČA – revízor fanklubu.